Տրամաբանական խնդիրներ

Նախագծի մասնակիցներ`

Երկարացված օրվա տարատարիք սովորողներ

նպատակը`

• տրամաբանական խնդիրների     լուծում

խնդիրները`

• զարգացնել սովորողի մտածողությունը

• զարգացնել ուշադրությունը

• զարգացնել մաթեմատիկական     գիտելիքները

ընթացքը`

լսել տրամաբանական խնդիրները և փորձել դրանց ճիշտ լուծում տալ

Արդյունքը`

արագ կողմնորոշում և ճիշտ մեկնաբանում:

Զրույց ընկերության կանոնների մասին

Նախագծի մասնակիցներ`

երկարացված օրվա   տարատարիք սովորողներ

նպատակը`

• իրականացնել զրույց`հաշվի          առնելով մյուսների կարծիքը

խնդիրները`

• օգնել ընկերոջը

• կիսվել ընկերների հետ

• լինել համերաշխ

• խորհուրդները, նկատողությունը     ընդունել

Արդյունքը`

• ընկերության կանոնների    տեղեկացում: