08.10.18-10.10.18 աշխատակարգ

Հոկտեմբերի 8

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- մտքի զարգացում,կետից կետ

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 9

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- բնապահպանական աշխատանք դպրոցի բակում

15:00-15:30- <<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 10

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- հեծանվավարություն

15:00-15:30- <<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Աշխատանքային նախագիծ

Հոկտեմբերի 8

կետից կետ,մտքի զարգացում

   նախագծի մասնակիցներ՝

երկարացված օրվա տարատարիք սովորողներ

նպատակը՝

մտքի զարգացում,պատկերի ստացում

խնդիրները՝

զարգացնել ուշադրությունը

զարգացնել մտածողությունը

ընթացքը՝

ըստ բերված կոորդինատների կետերը տեղադրել համապատասխան տեղերում և կետերը միացնելով ստանալ պատկերներ

արդյունքը՝ 

պատկերի ստացում

հոկտեմբերի 9

Բնապահպանական աշխատանք դպրոցի բակում

 նախագծի մասնակիցներ՝

երկարացված օրվա տարատարիք սովորողներ

նպատակը՝

իրականացնել բնապահպանական աշխատանք

սերմանել սովորողների մեջ շրջակա միջավայրի մասին հոգ տանելը

անհրաժեշտ պարագաներ՝

աղբի տոպրակ

ձեռնոցներ

ընթացքը՝

սովորողների հետ գնում ենք բակ և մաքրում աղտոտված տարածքը

արդյունքը՝

մաքուր և խնամված միջավայր