Հետաքրքիր պատկերներ

Այսօր երկարացված օրվա ժամին սովորողներն իրականացրեցին միտքն ու երևակայությունը զարգացնող հետաքրքիր աշխատանք ։

Ըստ տրված գծագրի ՝սովորողները տառերի և թվերի օգնությամբ գտան կետերի տեղերը և դրանք իրար միացնելով ստացան պատկերներ։

Վերջնական արդյունքը ստանալու համար ստացված պատկերները ներկեցին ։