Քայլք+ուսումնական Ագարակ

Հյուսիսային դպրոցի երկարացված օրվա տարատարիք ճամբարականների հետ այցելեցինք Ագարակ։Քայլքի ընթացքում հիշեցինք այն ուսումնական կանգառները,որտեղով անցնում էինք։