Ածիկացան

Այսօր երկարացված օրվա ճամբարականների հետ ցանեցինք ածիկը։Ածիկը ծլեցրած ցորենն է,որը համարվում է մեռնող ու հառնող կյանքի խորհրդանիշ։Այսինքն՝ցորենը ցանում ես՝մեռնում է,հետո ծլում է ու միջուկից դուրս է գալիս կանաչը՝խորհրդանշելով նոր կյանքի սկիզբը։