Ֆրանսերենի այբուբենը (L’alphabet français)

Ֆրանսերենի այբուբենը բաղկացած է 26 տառից: Այն դասավորված է նույն հերթականությամբ՝ ինչ լատիներենի այբուբենը:
A       B         C          D          E
F       G        H           I           J
         
K      L        M          N         O
P      Q         R         S          T
U     V         W        X         Y
Z

Շարունակել կարդալ “Ֆրանսերենի այբուբենը (L’alphabet français)”