Արշավ դեպի Թեղենիս․ Ծաղկունյաց լեռնաշղթա

Ճամփորդություն դեպի Թեղենիս լեռ (Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի հվ-արլ. ), գտնվում է Կոտայքի մարզում: Բարձրությունը՝ 2851մ․։

0-114 Շարունակել կարդալ “Արշավ դեպի Թեղենիս․ Ծաղկունյաց լեռնաշղթա”