Համընդհանուր ներառականություն

Այսօր երկարացված օրվա կազմակերպիչների սեմինարը համընդհանուր ներառականության մասին էր։ Սեմինարի ընթացքում ներկայացվեց ներառական կրթությունը, օրենսդրական հիմքերը և համընդհանուր սկզբունքները, երեխաների կրթական կարիքների բազմազանությունը,
կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները և աջակցության տրամադրումը։

Ավելին՝ տեսանյութում