Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Սեպտեմբեր

Ուսումնական տարվա մեկնարկ

Աշխատակարգ 09.09.19-13.09.19

Աշխատակարգ 09.09.19-13.09.19

Աշխատակարգ 16.09.19-20.09.19

Աշխատակարգ 23․09․19-27․09․19 Շարունակել կարդալ “Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում”