Հաղորդակցվում ենք ֆրանսերեն

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ֆրանսերեն լեզվի ընտրությամբ գործունեության խումբ

Նախագծի ժամկետը՝ երկարաժամկետ

Նպատակը՝բանավոր խոսքի զարգացում, հաղորդակցվելու և համագործակցելու կարողությունների զարգացում,գիտելիքների ամրապնդում,բառապաշարի հարստացնում

Արդյունքը՝ տեսանյութերի հրապարակում իմ և սովորողների բլոգներում