La poésie française

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ֆրանսերեն լեզվի ընտրությամբ գործունեության խումբ

Ժամկետը՝ հոկտեմբերի 19-30

Նախագծի նպատակն է՝

.սովորողներին սովորեցնել թարգմանչական,ընթերցանության հմտություններ

. Առնչություն ֆրանսիական մշակույթի, բարքերի և սովորույթների հետ

Ընթացքը՝ տեղադրված բանաստեղծությունների ցանկից ընտրել որևէ ստեղծագործություն,կարդալ,փորձել թարգմանել, ձայնագրել, պատրաստել տեսանյութ, տեղադրել բլոգում

Նախագծի ավարտին ձեռք կբերենք ընթերցանության բարելավում, հարուստ բառապաշար

Արդյունքը՝ սովորողների և իմ ուսումնական բլոգներում

Սիրելի սովորողներ,ներկայացնում եմ ձեզ բանաստեղծությունների ցանկը։Թարգմանեք բանաստեղծությունը և տեսանկարեք ձեր կատարմամբ(հայերեն կամ ֆրանսերեն )։

Poèmes sur l`automne et poésies sur les feuilles ou les couleurs d`automne

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s