Les symboles de la France

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ֆրանսերեն լեզվի ընտրությամբ խումբ

Ժամկետը՝ նոյեմբերի 2-6

Նպատակը՝ ծանոթանալ Ֆրանսիայի խորհրդանիշներին

Ընթացքը՝ ընտրել խորհրդանիշներից որևէ մեկը, դուրս գրել անծանոթ բառերը և թարգմանել

Արդյունքը ՝ծանոթացում Ֆրանսիայի խորհրդանիշներին,

թարգմանչական հմտությունների և կարողությունների զարգացում,

նոր և հարուստ բառապաշար

Երկրագործական աշխատանքներ

Այսօր օրը սկսեցինք տարբեր աշխատանքներ կատարելով՝ միջավայրը խնամեցինք, փոցխով հավաքեցինք չորացած խոտերը, տերևները: Տնկեցինք վայրի խաղողի տնկիներ: Ավելին՝ տեսանյութում: