Mon complexe éducatif préféré

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ֆրանսերեն լեզվի ընտրությամբ խումբ

Ժամկետը՝ նոյեմբեր

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Բանավոր խոսքի զարգացում,

բառապաշարի հարստացում
ինքնարտահայտման հմտություննների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը․

Ներկայացված հարցերից ընտրել և պատումի կամ տեսանյութի տեսքով ներկայացնել ֆրանսերեն՝
Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին
Իմ դպրոցը, կրթահամալիրը, 
Իմ սեբաստացի ընտանիքը:
Քանի՞ սեբաստացի կա իմ ընտանիքում:
Ինչպիսին են լինում սեբաստացիները(սեբաստացի մայրիկը, հայրիկը, ուսուցիչը, սովորողը…)

Արդյունքը՝ տեսանյութի հրապարակում իմ և սովորողների բլոգներում