01.12.20-03.12.20

Սովորել Aller-գնալ բայի խոնարհումը  ներկա ժամանակով, 3-րդ խմբի անկանոն բայ է:
je vais           nous allons
tu vas                                    vous allez
il va                                       ils  vont

Շարունակել կարդալ “01.12.20-03.12.20”