Աշխատակարգ հունվարի 8

Հունվարի 8

Ֆիզիկական միջավայրում՝

  • դասարան-լաբորատորիաների, արհեստանոց-արվեստանոցների մաքրություն, բակ-պարտեզների խնամք
  • սենյակային բույսերի ջրում, խնամք
  • պատրաստություն հունվարյան ուսումնական ճամբարներին