Ֆրանսերենի ընտրության գործունեության ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է՝

  • զարգացնել հաղորդակցական հմտություններն ու ունակությունները` գործածելով ուսուցման չորս հիմնական տարրերը՝ ունկնդրումը, խոսելը, կարդալը և գրելը (comp. orale, comp. écrite, prod. orale, prod. écrite).
  • հարստացնել բառապաշարը ակտիվ և պասիվ թարգմանությունների միջոցով,

Բովանդակություն 
Ներկայանալ և ծանոթանալ(Bonjour, je m’appelle ….)

Իմ ընկերները (անձի նկարագրություն)( il est joli, grand , brun etc.)
Իմ նախասիրությունները (երգ—երաժշտություն, համակարգչային խաղեր, ընթերցանություն)(j’aime la musique classique,moderne)
Տարվա եղանակներ
Շաբաթվա օրեր , ամիսներ
Հասցե ( քաղաքը, թաղամասը, բակը)
Իմ դպրոցը (“Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիր)
իմ ընկերները
Իմ ընտանիքը
Իմ բնակարանը
Նախաճաշ, ճաշ, ընթրի

Սնունդ, բաղադրատոմսեր, խոհարարություն


Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s
Անորոշ և որոշյալ հոդերի գործածումը le , la, un ,une,du, des, au, aux, du ,de la ,de l’.
ածականներ (սեռ, թիվ, համեմատության աստիճան)
Ածականի համաձայնացում
Դերանուն անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական
en ,y դերանունների գործածում
Etre և avoir բայերի խոնարհում
Առաջին խմբի բայերի խոնարհումը ներկա ժամանակով
Իգական և արական սեռ

Vouloir, savoir ,pouvoir բայերի խնարհում
Ժխտական նախադասություն( ne +verbe +pas)
2-րդ խմբի բայերի խոնարհում
Նախդիրներ a,de,en,dans,par,pour,contre,entre,sur,sous,sans, devant etc.
3-րդ խմբի բայերի խոնարհում Faire,sortir,attendre

Ուսումնական նյութի ավարտից հետո սովորողները կարող են`


· հասկանալ և տալ տեղեկատվություն, երբ հարցնում են անունը, ազգանունը, տարիքը և հասցեն:
· նկարագրություն կատարել
· ներկայացնել ինքն իրեն, ընկերներին
· խոսել դպրոցի մասին,
· խոսել սիրելի զբաղմունքի մասին
· կազմել պարզ ընդարձակ նախադասություններ
· նկարագրել տարվա եղանակները
· երկխոսություն վարել ընտանիքի, առօրյայի, դպրոցական կյանքի գնումների, ապրելու վայրի մասին

Օրացուցային նախագծեր՝

Ձոն. տեխնոլոգիական ստուգատես

Pâques en France” Զատիկը Ֆրանսիայում ուսումնական նախագիծ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s