Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Աշնանային տեխնոլոգիա

Լող

Հեծանվավարություն

Բնագիտության լաբորատորիայում

Խաղողի և գինու դպրոցում

Բնագիտության լաբորատորիայում

Եռամարտի մարզիչների վերապատրաստում

Հյուսիս-Արևմուտք մարզական սպորտլանդիա

Լրացուցիչ աշխատանք՝

Լողի ուղեկցում, 5 տարեկաններ 11.10 21

փոխարինում Լուսինե Բարխուդարյանին 21.10.21 ,1 ,2 ժամ

Փոխարինում Ռիմա Քեքեջյանին 22.10.21

Մասնակցել եմ եռամարտի կազմակերպիչների սեմինարների

Թիվ 21 երթուղու պատասխանատու, սովորողների ուղեկցում դպրոց

Շարունակել կարդալ “Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն”