Դեկտեմբերյան նախագիծ երկարօրյա

Դեկտեմբեր ամսին կիրականացնենք հետևյալ նախագծերը՝

  1. Ամանորյա տեխնոլոգիական աշխատանք
  2. Ամանորյա խոհանոցային գործունեություն.
  3. Կավագործություն.պատրաստում ենք սառնարանի մագնիսներ

Դեկտեմբերյան նախագիծ ֆրանսերեն

1. Ֆրանսերերենի ընտրությամբ գործունեության խմբի և յոթերորդցիների համագործակցային նախագիծ՝ Թարգմանում և լուծում ենք երկրաչափության խնդիրներ, նաև կառուցման խնդիրներ։ Արդյունքում՝ գրադարանին փոքրիկ գրքույկ է նվիրվելու։
Նախագծի շրջանակներում շարունակվում է նաև նոյեմբերյան համագործակցային նախագիծը, թարգմանված տարրական հանրահաշվի բաժնի գրքույկը խմբագրվելու ու հրապարակվելու է։

C’est Noel,c’est bientôt Noel

Նախագծի մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ֆրանսերեն լեզվի ընտրության խումբ

Շարունակել կարդալ “Դեկտեմբերյան նախագիծ ֆրանսերեն”