Հեծանվային ստուգատես

Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի 4-5-րդ դասարանների ճամբարականներ

Վայրը՝ Մայր դպրոց

Ժամանակացույց՝

Նպատակը՝ ստուգատեսի միջոցով ստուգել սովորողների ձեռք բերած հմտությունները, հեծանիվ վարելու կարողությունը, մտքի ճկունությունը:

Խնդիրները՝
10մ հեռավորությամբ ճանապարհի անցում, արագության գրանցում
Առանց կանգառի՝ 2մ երկարությամբ ճանապարհի շրջադարձ:
Ուղիղ ճանապարհի անցում 6-7 արգելքների շրջանցմամբ,
4-5 ճանապարհային նշանի կիրառում:
Պատասխանատուներ՝Սուսաննա Պետրոսյան,Անուշ Թորոսան, Հրայր Հովհաննիսյան: