Աշխատակարգ դեկտեմբերի 10-14

Դեկտեմբերի10

13:35-14:00-երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- հեքիաթի ընթերցում,քննարկում

15:00-15:30-Կոմպոստ նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Դեկտեմբերի 11

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00-Ամանորյա տեխնոլոգիա

15:00-15:30 -Կոմպոստ նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Դեկտեմբերի 12

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00-կավագործություն

15:00-15:30-Կոմպոստ նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Դեկտեմբերի 13

11:00-13.30-լող,ուսումնական ագարակ

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- Ամանորյա երգերի ունկնդրում

15:00-15:30-հեծանվավարություն

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Դեկտեմբերի 14

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- Ամանորյա տեխնոլոգիա

14:30-15:00-շրջակա միջավայրի խնամք

15 :00-15:30-Կոմպոստ նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Աշխատակարգ հոկտեմբերի 22-26

Հոկտեմբերի 22

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- <<Երևան 2800>>

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 23

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00-կավագործություն

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 24

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- մարզական խաղեր

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 25

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- Աշնան գույներ

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 26

13:35-14:00- երկարացված օրվա ճամբարականների ընդունում,հանգիստ

14:00-15:00- հեծանվավարություն

15:00-15:30-բակային խաղեր

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

 

 

15.10.18-19.10.18 աշխատակարգ

Հոկտեմբերի 15

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- Խնկոյանի ստեղծագործությունների ընթերցում

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 16

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- անավարտ աշխատանքների ամփոփում

15:00-15:30- <<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 17

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- ֆիլմի դիտում

15:00-15:30- <<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 18

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- անավարտ աշխատանքների ամփոփում

15:00-15:30- բակային խաղեր

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30-  <<կոմպոստ>> նախագիծ,  խմբասենյակի մաքրում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 19

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- հեծանվավարություն

15:00-15:30-<<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

08.10.18-10.10.18 աշխատակարգ

Հոկտեմբերի 8

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- մտքի զարգացում,կետից կետ

15:00-15:30-<< կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 9

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- բնապահպանական աշխատանք դպրոցի բակում

15:00-15:30- <<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում

Հոկտեմբերի 10

13:35-14:00- խաղի,հանգստի ժամ

14:00-15:00- հեծանվավարություն

15:00-15:30- <<կոմպոստ>> նախագիծ

15:30-16:00- ճաշ

16:00-16:30- խմբասենյակի մաքրում, սովորողների նախապատրաստում

16:30-17:00- տուն ճանապարհում