երկարացված օրվա ծրագիր․2019-2020

Ուսումնական գործունեությունն իրականացվում է նախագծերի միջոցով: Նախագծի թեմաներն ընտրվում են ինչպես ուսումնական օրացույցից, այնպես էլ առարկայի մեջ ընդգրկված դասընթացներից:
Իրականացնելու են հետևյալ նախագծերը՝ Շարունակել կարդալ “երկարացված օրվա ծրագիր․2019-2020”