Ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը

Ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը.


Ներկայանալ և ծանոթանալ(Bonjour, je m’appelle ….)

Շարունակել կարդալ “Ամփոփում ենք սեպտեմբեր ամիսը”

Ընտրությամբ գործունեության ֆրանսերեն լեզվի առարկայական ծրագիր

Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Ֆրանսերեն
Առարկայական ծրագիր
2021-2022 ուստարի
Ծրագիրը նախատեսված է հանրակրթական միջին  դպրոցի ընտրությամբ երկրորդ և երրորդ օտար լեզու սովորել ցանկացող աշակերտների համար:

Շարունակել կարդալ “Ընտրությամբ գործունեության ֆրանսերեն լեզվի առարկայական ծրագիր”